Mis on AI?

Tehisintellekt (AI) viitab arvutisüsteemide loomisele, mis suudavad täita ülesandeid, mille täitmiseks on tavaliselt vaja inimintellekti. See hõlmab selliseid ülesandeid nagu õppimine, probleemide lahendamine, otsuste tegemine ja loomuliku keele mõistmine.

AI on kiiresti kasvav valdkond, millel on rakendusi paljudes tööstusharudes, alates tervishoiust kuni rahanduseni, transpordist kuni meelelahutuseni. Tehisintellekti arengut juhib soov luua masinaid, mis suudavad töötada autonoomselt, õppida andmetest ja teha nii täpseid kui kasulikke otsuseid.

Tehisintellekti üks peamisi tõukejõude on masinõpe, mis hõlmab andmetel põhinevate prognooside tegemiseks väljaõppe algoritme. Seda saab teha juhendatud õppimise abil, kus algoritmile antakse märgistatud andmed, millest õppida, või järelevalveta õppimist, kus algoritmile antakse märgistamata andmed ja see peab ise mustrid leidma.

Süvaõpe on masinõppe tüüp, mis hõlmab inimese aju struktuuri järgi modelleeritud tehisnärvivõrkude õpetamist andmetest õppimiseks. Sügav õppimine on toonud kaasa märkimisväärseid edusamme kõnetuvastuses, pildituvastuses ja loomuliku keele töötlemises.

AI-l on potentsiaal muuta revolutsiooniliseks paljudes tööstusharudes, alates tervishoiust kuni transpordini. Tervishoius kasutatakse tehisintellekti diagnooside ja ravi parandamiseks ning suure hulga meditsiiniliste andmete analüüsimiseks, et tuvastada mustreid ja töötada välja uusi ravimeetodeid.

Transpordis kasutatakse tehisintellekti autonoomsete sõidukite väljatöötamiseks, mis suudavad töötada ilma inimese panuseta, parandades ohutust ja tõhusust. Rahanduses kasutatakse tehisintellekti pettuste tuvastamiseks, turusuundumuste ennustamiseks ja kauplemise automatiseerimiseks.

AI tõstatab aga ka olulisi eetilisi ja sotsiaalseid küsimusi. Näiteks on mures automatiseerimise mõju tööhõivele, aga ka AI potentsiaal säilitada erapoolikust ja diskrimineerimist, kui seda ei arendata ega kasutata vastutustundlikult.